ghế

CH 20 Elbow

Xem chi tiết

CH 20 Elbow

Bộ sưu tập :          GHẾ
Mã sản phẩm :     CHR-0001
Tên sản phẩm :    CH 20 Elbow
Khích thước :        W:54 x D:46 x H:73cm
Chất liệu :             Oak Wood
Màu sắc :              
              
Tất cả các mẫu ghế của chúng tôi được tùy chỉnh để phù hợp với bạn và gia đình của bạn một cách hoàn hảo [Xem chi tiết]

Chairone

Xem chi tiết

Chairone

Bộ sưu tập :          GHẾ
Mã sản phẩm :     CHR-0002
Tên sản phẩm :    CH 20 Elbow
Khích thước :        82 cm x 55 cm x 59 cm
Chất liệu :             Aluminium
Màu sắc :              
              
Tất cả các mẫu ghế của chúng tôi được tùy chỉnh để phù hợp với bạn và gia đình của bạn một cách hoàn hảo [Xem chi tiết]

Chaise Avenue

Xem chi tiết

Chaise Avenue

Bộ sưu tập :          GHẾ
Mã sản phẩm :     CHR-0003
Tên sản phẩm :    Chaise Avenue
Khích thước :        H 81 cm x L 48 cm x P 56 cm
Chất liệu :            
Màu sắc :              
              
Tất cả các mẫu ghế của chúng tôi được tùy chỉnh để phù hợp với bạn và gia đình của bạn một cách hoàn hảo [Xem chi tiết]

Daw

Xem chi tiết

Daw

Bộ sưu tập :          GHẾ
Mã sản phẩm :     CHR-0005
Tên sản phẩm :    Daw
Khích thước :        H 80 cm x L 62 cm x P 60 cm
Chất liệu :             
Màu sắc :              
              
Tất cả các mẫu ghế của chúng tôi được tùy chỉnh để phù hợp với bạn và gia đình của bạn một cách hoàn hảo [Xem chi tiết]

DSW Chair

Xem chi tiết

DSW Chair

Bộ sưu tập :          GHẾ
Mã sản phẩm :     CHR-0006
Tên sản phẩm :    DSW Chair
Khích thước :        W:46 x D:53 x H:81cm
Chất liệu :            
Màu sắc :              
              
Tất cả các mẫu ghế của chúng tôi được tùy chỉnh để phù hợp với bạn và gia đình của bạn một cách hoàn hảo [Xem chi tiết]

DSW Eiffel Chair

Xem chi tiết

DSW Eiffel Chair

Bộ sưu tập :          GHẾ
Mã sản phẩm :     CHR-0007
Tên sản phẩm :    DSW Eiffel Chair
Khích thước :        W 47*D 54*H 81cm
Chất liệu :            
Màu sắc :              
              
Tất cả các mẫu ghế của chúng tôi được tùy chỉnh để phù hợp với bạn và gia đình của bạn một cách hoàn hảo [Xem chi tiết]

Fauteuil Chair

Xem chi tiết

Fauteuil Chair

Bộ sưu tập :          GHẾ
Mã sản phẩm :     CHR-0008
Tên sản phẩm :   Fauteuil Chair
Khích thước :        H 81 cm x L 62 cm x P 61 cm
Chất liệu :           
Màu sắc :              
              
Tất cả các mẫu ghế của chúng tôi được tùy chỉnh để phù hợp với bạn và gia đình của bạn một cách hoàn hảo [Xem chi tiết]

Master Blanche

Xem chi tiết

Master Blanche

Bộ sưu tập :          GHẾ
Mã sản phẩm :     CHR-0004
Tên sản phẩm :    Master Blanche
Khích thước :        D 52cm W x 82cm H x 45cm
Chất liệu :           
Màu sắc :              
              
Tất cả các mẫu ghế của chúng tôi được tùy chỉnh để phù hợp với bạn và gia đình của bạn một cách hoàn hảo [Xem chi tiết]

Milano

Xem chi tiết

Milano

Bộ sưu tập :          GHẾ SOFA
Mã sản phẩm :     SF-0006
Tên sản phẩm :   Milano
Khích thước :        H 88 x W 262 x DE 245 (cm)
Chất liệu :              Vải
Màu sắc :              Tùy Chọn
              
Tất cả các mẫu ghế sofa  của chúng tôi được tùy chỉnh để phù hợp với bạn và gia đình của bạn một cách hoàn hảo [Xem chi tiết]

Miniatura Silla DCW

Xem chi tiết

Miniatura Silla DCW

Bộ sưu tập :          GHẾ
Mã sản phẩm :     CHR-00011
Tên sản phẩm :    Miniatura Silla DCW
Khích thước :        Height: 68cm (Seat height: 30cm) x Width: 56cm x Depth: 61cm
Chất liệu :           
Màu sắc :              
              
Tất cả các mẫu ghế của chúng tôi được tùy chỉnh để phù hợp với bạn và gia đình của bạn một cách hoàn hảo [Xem chi tiết]

Modway Presidential Dining

Xem chi tiết

Modway Presidential Dining

Bộ sưu tập :          GHẾ
Mã sản phẩm :     CHR-00012
Tên sản phẩm :    Modway Presidential Dining
Khích thước :        D 55cm W x 54cm H x 46cm
Chất liệu :           
Màu sắc :              
              
Tất cả các mẫu ghế của chúng tôi được tùy chỉnh để phù hợp với bạn và gia đình của bạn một cách hoàn hảo [Xem chi tiết]

Peacock Chair

Xem chi tiết

Peacock Chair

Bộ sưu tập :          GHẾ
Mã sản phẩm :     CHR-0009
Tên sản phẩm :    Peacock Chair
Khích thước :        104cm Height x 77cm Width x 76cm Depth
Chất liệu :           
Màu sắc :              
              
Tất cả các mẫu ghế của chúng tôi được tùy chỉnh để phù hợp với bạn và gia đình của bạn một cách hoàn hảo [Xem chi tiết]

Pina Chair

Xem chi tiết

Pina Chair

Bộ sưu tập :          GHẾ
Mã sản phẩm :     CHR-0004
Tên sản phẩm :    Pina Chair
Khích thước :        D 53cm W x 53cm H x 81cm
Chất liệu :           
Màu sắc :              
              
Tất cả các mẫu ghế của chúng tôi được tùy chỉnh để phù hợp với bạn và gia đình của bạn một cách hoàn hảo [Xem chi tiết]

Wegner Chair

Xem chi tiết

Wegner Chair

Bộ sưu tập :          GHẾ
Mã sản phẩm :     CHR-00010
Tên sản phẩm :    Wegner Chair
Khích thước :        D x 44cm W x 49cm H x 75cm
Chất liệu :           
Màu sắc :              
              
Tất cả các mẫu ghế của chúng tôi được tùy chỉnh để phù hợp với bạn và gia đình của bạn một cách hoàn hảo [Xem chi tiết]