Giới thiệu

Milimet luôn luôn chú ý và chăm sóc các sản phẩm trong tất cả các giai đoạn thiết kế. Thông qua các nhà thiết kế lên đến những bước cuối cùng và trong đó là sự quan tâm đến chất lượng lượng nằm trong bản chất của thiết kế và cái cách khác thường ở milimet diễn giải  nó. Tất cả các sản phẩm được liên kết nhau không phải bới một sự thông thường mà là sự thoải mái, triết lý ở đây là phải đạt được bằng màu sắc ánh sáng trong các môi trường khác nhau để tạo ra một sản phẩm chất lượng nhất.